Author Archives: Am CARE_admin

บริการรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ดีอย่างไร?

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุหลายๆท่านอยู่กันเพียงลำพังหรือเกรงใจบุตรหลาน ทำให้การไปโรงพยาบาล หรือติดตามอาการตามนัดหมายการรักษาไม่ต่อเนื่อง Am CARE จึงเกิดมาเพื่อตอบโจทย์ให้แก่ผู้สูงอายุ และลูกหลาน เพื่อให้การเดินทางไปโรงพยาบาลของท่านได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเรามีบริการในการรับส่งผู้สูงอายุพร้อมการดูแลโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกาารดูแลผู้สูงอายุ และเข้าใจขั้นตอนการติดต่อต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเรายังมีบริการีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตามที่แพทย์แนะนำ และกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อให้การรักษาของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านสามารถติดตาม [...]