บริการรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล เหมาจ่าย 4ครั้ง

฿6,000.00

บริการรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย ติดตามตามการ Follow up (จำนวน 4 ครั้ง)

  • บริการโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุตามที่บริษัทกำหนด
  • ดูแล รับ-ส่ง จากบ้านถึงโรงพยาบาล
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุขณะอยู่ในโรงพยาบาล

2 in stock (can be backordered)