บริการรับส่งผู้สูงอายุไปสถานที่อื่น

฿1,500.00

บริการรับส่งผู้สูงอายุไปสถานที่อื่นๆ 1 – 3 จุดหมายปลายทางภายในจังหวัดชลบุรี

  • บริการโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุตามที่บริษัทกำหนด
  • ดูแล รับ-ส่ง จากบ้านถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุขณะอยู่ ณ. จุดหมายปลายทาง (ไม่รวมสถานที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน) 

Available on backorder

SKU: SING-OTR004 Category: