บริการรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล รายครั้ง

฿1,500.00

บริการรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเป็นรายครั้ง

  • บริการโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุตามที่บริษัทกำหนด
  • ดูแล รับ-ส่ง จากบ้านถึงโรงพยาบาล
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุขณะอยู่ในโรงพยาบาล

Available on backorder